Program

studijní obory na fildě
diskuze se studenty
prohlídka fakulty
www.phil.muni.cz

Čeština i cizí jazyky, umění a film, hudba, sochařství nebo divadlo, filozofie či historie v nejrůznějších formách. A nekončíme: Filozofická fakulta nabízí nejžádanější obory. Přijď najít ten svůj!

Společná část programu: absolvují všichni účastníci

Slovy klasika, není malých rolí. A není malých oborů. V úvodu programu ti studenti fakulty představí jak velké obory (psychologie, jazyky, historie), tak i obory méně známé.

Těšit se můžeš na akční program, díky kterému získáš odpovědi na všechny své otázky ke studiu či přijímačkám, a zároveň poznáš atmosféru života na filozofické fakultě.

Přímo od studentů zjistíš, jaký je vysokoškolský život v Brně.

Podíváš se do zbrusu nových prostor filozofické fakulty, které patří k nejkrásnějším na univerzitě.

Volitelná část programu: účastnící modulu se dělí do skupin dle toho, zda mají zájem o další individuální program.

Společný program + komentovaná prohlídka knihovny
Během studia na filozofické fakultě bude knihovna tvým druhým domovem. Máš jedinečnou šanci podívat se nejen do veřejně přístupných prostor, ale také do zákoutí, která nejsou běžným studentům k dispozici.

Společný program + Kancelář e-learningu
Zajímá tě, jak se v univerzitním prostředí pracuje s nejnovějšími informačními technologiemi a jak je efektivně využít při studiu nebo i výuce? E-learning usnadňuje studium a nyní máš možnost "osahat" si ho a vyzkoušet, co všechno umí!

Společný program + HUMElab
Laboratorní experimenty na filozofické fakultě? Nemožné! A vy přesto dostanete příležitost prohlédnout a vyzkoušet si naši nejmodernější Laboratoř pro experimentální humanitní vědy.


Logo FF

Filozofická fakulta


web http://www.phil.muni.cz/
počet podaných přihlášek 7 161
počet přijatých studentů 3 716

Jaké předměty u nás můžeš studovat?
Jak vypadala loňská statistika úspěšnosti uchazečů?


fotografie koordinátora

Jsem rád, že jsem se po střední škole rozhodl právě pro Filozofickou fakultu. Získal jsem na ní jak odborné znalosti, tak skvělé kamarády. To první díky vstřícnému přístupu našich pedagogů, to druhé díky možnostem zapojit se do bohaté spolkové činnosti. Na Fildě platí: pokud máš nějaký koníček, určitě tu na něj máme spolek :-)

Petr Sucháček, fakultní koordinátor 
Filozofická fakulta, obor Pedagogika

Ohlas studenta

Fotka študenta

Ingrid Čejková

Filozofická fakulta, Pedagogika

"Tak, jako do sebe zapadají jednotlivé kousky skládanky, tak jsem já zapadla k nám na fakultu. Je dobré být její součástí. Někdy mám pocit, že Filozofickou fakultu MU si člověk nevybírá, ale ona si vybírá jeho. Jsem ráda, že si vybrala i mě, protože je to místo splněných přání. Vše, co jsem od ní žádala, mi dala. Nebylo to zadarmo, člověk musí vědět, co chce a co ho to bude stát. Já se rozhodla, že tomuto místu dám vše, co umím a co mám. Vyplatilo se! Pak jsem totiž zjistila, že studium na vysoké škole vůbec není jen o tom chodit do školy a dělat zkoušky. Genius loci, kterým je svoboda, vás okouzlí a otevře vám spoustu nových dveří do doposud neznámých světů. Já mezi těmito dveřmi prožila pět let, které mi vtiskly do života několik věcí: zvídavost, sebejistotu, ale i pokoru… A hlavně, daly mým činům cenu."

Co se u nás dá studovat


Doprava


Ikona dopravy

Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, Brno


Před Hlavním nádražím nastup do tramvaje č. 12 směr Technologický park, vystup na zastávce Grohova. Přejdi ze zastávkového ostrůvku sleduj navigační cedulky, které tě zavedou až na fakultu.